Disclaimer

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 juli 2019.

In Hetzelfde Schuitje is een website en community voor mensen met psychische klachten en is geschreven vanuit een persoonlijk perspectief. De informatie op deze website komt hoofdzakelijk uit eigen kennis en ervaring van de initiatiefnemer, betrokkenen en leden. Voor een professionele medische diagnose adviseren wij je om contact op te nemen met de huisarts en/of een psycholoog. Hetzelfde geldt voor het gebruik van medicatie of een grote wijziging in levensstijl en voeding.

 

 • De teksten en adviezen op inhetzelfdeschuitje.com en daaraan gelieerde pagina’s/blog/community/social media kanalen zijn absoluut niet bedoeld om adviezen van professionele (medische) zorgverleners te vervangen. Het materiaal op deze website kan en moet niet gebruikt worden als basis voor het stellen van een diagnose of behandeling.
 • In Hetzelfde Schuitje adviseert iedereen met geestelijke (en daaruit voorkomende lichamelijke) gezondheidsproblemen een consult te doen bij een gekwalificeerde arts.
 • In Hetzelfde Schuitje adviseert met klem niet te experimenteren met geneesmiddelen. Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot je zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende arts of apotheker, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zonder overleg met een arts de dosering van de aan jou voorgeschreven medicijnen.
 • De aangeboden informatie op inhetzelfdeschuitje.com is grotendeels gebaseerd op persoonlijke ervaring, aangevuld met informatie die vrij beschikbaar is op andere plaatsen op het internet. Informatie op deze website moet dan ook als zodanig gelezen worden en niet in de plaats worden gesteld van de kennis van een medisch professional.
 • Beweringen en meningen geuit in artikelen, reacties en advertenties van derden op inhetzelfdeschuitje.com, gelieerde pagina’s, community, blog en social media kanalen zijn die van de auteurs van de betreffende tekst en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie van In Hetzelfde Schuitje.
 • Op inhetzelfdeschuitje.com zal ter aanvulling af en toe verwezen worden naar derden door middel van links naar andere websites of bronnen. Wij hebben geen invloed op deze bronnen, daarom aanvaard jij hierbij dat In Hetzelfde Schuitje geen verantwoordelijkheid kan worden gevraagd omtrent elke soort van publiciteit die een dergelijke derde partij verstrekt.
 • Daar waar gebruikers/bezoekers van inhetzelfdeschuitje.com persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij anders aangegeven.
 • De site heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing binnen de regels van de mediawet mogen worden gerealiseerd. Gesponsorde items op de site, zoals productinformatie en advertenties zijn als zodanig herkenbaar.
 • Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website en de community van In Hetzelfde Schuitje mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van inhetzelfdeschuitje.com.
 • Voor trainingen, workshops, coaching, interviews en uitingen in iedere vorm van media over en door inhetzelfdeschuitje.com en haar initiatiefnemer(s) geldt tevens al het voorgaande.
 • Afbeeldingen op deze website die niet gemaakt zijn door initiatiefnemers van In Hetzelfde Schuitje zijn afkomstig uit de database van pixabay.com of unsplash.com. Wij hebben op geen enkele manier de bedoeling om auteursrecht of intellectueel / creatief eigendomsrecht (copyright) te schenden. Mocht er een afbeelding op deze website staan die naar jouw mening onrechtmatig verkregen is, dan vragen wij jou hiervan melding te doen via hallo@inhetzelfdeschuitje.com. De afbeelding wordt dan bij goed onderbouwde argumentatie direct verwijderd van de website.