Privacy statement

Wij nemen jouw privacy serieus!

In Hetzelfde Schuitje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring wordt omschreven hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om onze diensten te leveren. Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van onze apps, websites, functies of andere diensten. Je dient je ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het beleid te accepteren.

In Hetzelfde Schuitje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van In Hetzelfde Schuitje, verwerken wij persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kan de volgende gegevens omvatten:

Gebruikersprofiel: We verzamelen gegevens wanneer je een account aanmaakt of bijwerkt. Denk hierbij aan je naam, inlognaam, geboortedatum, e-mailadres en IP adres.

Gebruikerscontent: We kunnen gegevens verzamelen die je verstrekt wanneer je contact opneemt met ons.

Transactiegegevens: We verzamelen transactiegegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten, waaronder de soort diensten die je hebt aangevraagd of geleverd, je bestelgegevens, de datum en tijd waarop de dienst is geleverd, het in bedrag dat in rekening is gebracht en de betalingsmethode.

Adresgegevens: In het kader van ons concept Brief Aan Jou verzamelen wij adresgegevens. Indien je de gegevens van een andere persoon dan jezelf verstrekt om een brief naartoe te sturen, dan verwijderen wij de adresgegevens na het versturen van de brief.

Doelen en grondslagen

In Hetzelfde Schuitje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Telefonisch of per e-mail contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
  • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Jou de mogelijkheid bieden om een account aan te maken

In Hetzelfde Schuitje analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen.

Google Analytics

Voor het optimaliseren van de website gebruiken wij Google Analytics. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Vooralsnog gebruiken wij je IP-adres niet, maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina bezocht is.

Verwerking gegevens e-mail updates

Voor het versturen van de e-mail updates (nieuwsbrief) wordt met de tool Mailchimp gewerkt. Dit bekent dat jouw voornaam en e-mailadres in dit systeem worden gezet ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief. Mailchimp voldoet volledig aan de Europese wet- en regelgeving omtrent het verwerken van persoonsgegevens. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Er worden alleen gegevens verzameld van personen die deze zelf hebben verstrekt. Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van toestemming door de ontvangers. De gegevens worden binnen vier weken nadat een ontvanger zich heeft uitgeschreven verwijderd.

Bewaartermijn

In Hetzelfde Schuitje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Gegevens voor facturatie: Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Doel: voor de belasting.

Persoonlijke gegevens: Zo lang wij jou zien als een potentiële klant of tot je ons verzoekt de gegevens te verwijderen. Doel: het werven van nieuwe klanten.

Reacties op blogs: Zo lang onze website online is en het blogartikel relevant is. Doel: om nieuwe klanten te werven.

Referenties op de website: Zo lang de website in de lucht blijft en de referentie relevant zijn. Doel: om nieuwe klanten te werven.

Inloggegevens: Zo lang je lid bent van onze community. Doel: om onze diensten voor jou uit te voeren.

Websites van derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan beschreven in dit privacy statement. In Hetzelfde Schuitje is verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de beleving op deze website voor jou te verhogen en voor de

promotie van diensten. Dat mogen van ons alleen cookies zijn van veilige en betrouwbare partners. Je bent vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

In Hetzelfde Schuitje gebruikt cookies om:

  • Gebruikers te verifiëren
  • Gebruikersvoorkeuren en -instellingen te onthouden
  • De populariteit van de inhoud te bepalen
  • De effectiviteit van reclamecampagnes te meten
  • Het verkeer op de website te analyseren

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door In Hetzelfde Schuitje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons algemene e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging

In Hetzelfde Schuitje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via ons algemene e-mailadres.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 januari 2023.